Đề xuất, xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 11005/BGTVT-ATGT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/10/2020.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Công văn 11005/BGTVT-ATGT

Đề xuất, xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Theo đó, Công văn 11005/BGTVT-ATGT nêu rõ để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 1467/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020, BGTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Vụ pháp chế: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống VBQPPL, chính sách về bảo đảm TTATGT, trọng tâm là hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV;

Vụ an toàn giao thông:

- Nghiên cứu, xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi để người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS;

- Tham mưu cho Bộ chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;

Vụ Vận tải: Tham mưu cho Bộ chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng trở lại trong các hoạt động kinh doanh vận tải;

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo trì, bảo đảm ATGT cho kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên cao nhất nguồn lực để bảo đảm giao thông và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa, lũ gây ra;

Thanh tra Bộ phối hợp với Thanh tra giao thông địa phương:

- Lập kế hoạch cao điểm thanh tra, kiểm tra tải trọng xe tại một số địa bàn, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có nhiều xe tải nặng và xe quá tải hoạt động;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, quản lý phương tiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Triển khai nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến để quản lý hiệu quả phương tiện và người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải (về thời gian lái xe, hành trình của phương tiện) cung cấp cho các đơn vị chức năng xử lý các vi phạm theo quy định;

- Tập trung cao độ các nguồn lực (thiết bị, nhân lực) để khắc phục nhanh nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông, bảm đảm giao thông an toàn, thông suốt trên hệ thống quốc lộ;

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ưu tiên cao nhất các nguồn lực để bảo đảm giao thông và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ do địa phương quản lý; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Như vậy, theo yêu cầu của BGTVT trong thời gian tới Vụ an toàn giao thông sẽ nghiên cứu, xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Xem thêm các nhiệm vụ khác tại Công văn 11005/BGTVT-ATGT, ban hành ngày 30/10/2020

Lê Hải

379

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan