Hot: Xe taxi, xe khách liên tỉnh tại Tp. HCM được phép hoạt động trở lại

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra Thông báo 4825/TB-SGTVT về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/4/2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn 1491/UBND-VX ngày 23/4/2020 về phương án tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23/4/2020, Sở Giao thông vận tải thông báo phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kể từ ngày 23/4/2020, như sau:

Thứ nhất, đối với hoạt động vận tải khách đường bộ:

- Hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng (dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ): Hoạt động bình thường.

- Hoạt động vận tải khách bằng xe buýt:

+ Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá: Sở Giao thông vận tải sẽ công bố các tuyến hoạt động trở lại sau ngày 03/5/2020.

+ Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá và liên tỉnh liền kề hoạt động trở lại theo phương án khai thác tuyến do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng công bố biểu đồ chạy xe đã được thống nhất phương án với Sở Giao thông vận tải tỉnh liền kề có liên quan.

- Đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh:

+ Đối với tuyến cố định: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến).

+ Đối với xe hợp đồng (trừ xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp.

Thứ hai, đối với hoạt động vận tải khách đường thủy:

- Đối với hoạt động bến phà Cát Lái: Hoạt động bình thường, trừ xe ô tô có tổng tải trọng trên 08 tấn.

- Đối với hoạt động bến phà Bình Khánh: Hoạt động bình thường.

- Tuyến buýt đường thủy số 01: Dừng hoạt động cho đến hết ngày 03/5/2020.

- Đối với các tuyến liên tỉnh: Tối đa 01 chuyến/tuyến/ngày (theo Công văn 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải).

- Các tuyến vận tải hành khách ngang sông và nội tỉnh: Hoạt động bình thường.

Lưu ý: Tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện và người tham gia giao thông phải đảm bảo điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoat động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố ban hành. Đồng thời, Thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 3863/BGTVT-CYT ngày 22/4/2020.

Xem chi tiết tại: Thông báo 4825/TB-SGTVT ban hành ngày 23/4/2020.

669

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan