Tổng hợp các mẫu dùng trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ô tô, xe máy

Các mẫu được dùng trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ô tô, xe máy được quy định như thế nào và gồm những mẫu gì? Ban ban biên tập Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này như sau:

 Tổng hợp các mẫu dùng trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ô tô, xe máy

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ 01/6/2017. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục quy định các mẫu được dùng trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ô tô, xe máy (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT), cụ thể gồm các mẫu sau:

- Phụ lục 1a: Mẫu phù hiệu giáo viên dạy lái xe

- Phụ lục 1b: Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe

- Phụ lục 2: Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2

- Phụ lục 3a: Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe

- Phụ lục 3b: Mẫu danh sách học viên (Báo cáo 1)

- Phụ lục 3c: Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp

- Phụ lục 4: Mẫu kế hoạch đào tạo

- Phụ lục 5: Mẫu tiến độ đào tạo lái xe ô tô các hạng

- Phụ lục 6: Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

- Phụ lục 7: Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

- Phụ lục 8: Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn

- Phụ lục 9: Mẫu sổ theo dõi cấp giấy phép xe tập lái

- Phụ lục 10: Mẫu báo cáo phương án hoạt động đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4

- Phụ lục 11a: Mẫu báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe

- Phụ lục 11b: Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch (Báo cáo 2)

- Phụ lục 11c: Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh dự sát hạch lái xe

- Phụ lục 12a: Mẫu quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe

- Phụ lục 12b: Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe các hạng

- Phụ lục 12c: Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe

- Phụ lục 13: Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe

- Phụ lục 14: Mẫu thẻ sát hạch viên

- Phụ lục 15a: Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

- Phụ lục 15b: Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

- Phụ lục 16a: Mẫu quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch

- Phụ lục 16b: Mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe

- Phụ lục 17: Mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Phụ lục 18a: Mẫu bản đề nghị xác minh giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Phụ lục 18b: Mẫu bản xác minh giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Phụ lục 19: Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

- Phụ lục 20: Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Phụ lục 21: Mẫu báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe

- Phụ lục 22: Mẫu tên cơ sở đào tạo

- Phụ lục 23: Chương trình khung tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe

- Phụ lục 24: Mẫu giấy xác nhận

- Phụ lục 25: Mẫu trang phục của sát hạch viên

- Phụ lục 26: Mẫu Báo cáo chi tiết kết quả công tác sát hạch.

Chi tiết toàn bộ các mẫu dùng trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ô tô, xe máy Quý Khách hàng và Thành viên có thể xem TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

898

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan