Từ 29/4, không giới hạn số chuyến xe khách tại đa số các tỉnh thành

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 4103/BGTVT-VT về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với lĩnh vực đường bộ áp dụng từ 0h ngày 29/4/2020 cho đến khi có thông báo mới được thực hiện như sau:

- Đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ: Vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

- Đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ thấp: Các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Tại Thông báo 164/TB-VPCP ngày 23 tháng 4 năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 có nêu rõ các tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao gồm: "Thành phố Hà Nội. Các huyện Mê Linh, Thường Tín của Thành phố Hà Nội, huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh là địa bàn có nguy cơ cao."

Vậy phương án vận chuyển hành khách liên tỉnh được quy định như sau:

  • Xe khách liên tỉnh tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe;

  • Xe khách liên tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại được hoạt động 100% số chuyến xe.

Bên cạnh đó, Công văn cũng nêu rõ phương án đối với vận tải hành khách nội tỉnh như sau:

- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch và vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh;

- UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02 đầu tuyến thống nhất việc hoạt động đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh.

Lê Hải

876

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan