• Hướng dẫn kê khai C/O mẫu D áp dụng từ 25/9/2020
  • Hướng dẫn kê khai C/O mẫu D áp dụng từ 25/9/2020
  • 08:40, 21/10/2020
  • Từ ngày 25/9/2020, Thông tư 19/2020/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi bổ sung các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN sẽ có hiệu lực. Theo đó, mẫu C/O mẫu D đã được sửa đổi. Dưới đây là hướng dẫn kê khai C/O mẫu D áp dụng từ 25/9/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018