• Quy định sửa đổi, bổ sung các hình thức xử phạt vi phạm về hải quan
  • Quy định sửa đổi, bổ sung các hình thức xử phạt vi phạm về hải quan
  • 14:03, 20/04/2020
  • Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Đáng chú ý tai Dự thảo này là quy định sửa đổi, bổ sug về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm về hải quan.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018