• Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa bị thu hồi khi nào?
  • Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa bị thu hồi khi nào?
  • 10:10, 02/03/2020
  • Khi nào thì Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa của doanh nghiệp bị thu hồi? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên. Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018