Hải quan, xuất nhập khẩu
 • Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu AANZ mới nhất
 • Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu AANZ mới nhất
 • 16:48, 23/11/2019
 • Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng và Thành viên nắm được các quy định pháp luật hiện hành về hải quan để phục vụ tốt cho công việc của mình, Thư Ký Luật xin gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu AANZ mới nhất tại bài viết dưới đây.
 • Những thông tin không được khai bổ sung trên tờ khai hải quan
 • Những thông tin không được khai bổ sung trên tờ khai hải quan
 • 14:46, 22/11/2019
 • Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng và Thành viên nắm được các quy định hiện hành về khai hải quan để thực hiện đúng, Thư Ký Luật xin gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp những chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan được khai bổ sung tại bảng dưới đây.
 • Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu AHK mới nhất 2019
 • Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O mẫu AHK mới nhất 2019
 • 14:41, 18/11/2019
 • C/O mẫu AHK đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA), phải được khai bằng tiếng Anh và đánh máy (trừ trường hợp hướng dẫn ở khoản 15 dưới đây). Nội dung kê khai C/O mẫu AHK cụ thể như sau.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018