Bổ sung, tăng mạnh các mức phạt vi phạm hành chính về khai hải quan

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp.

khai hải quan

Bổ sung, tăng mạnh các mức phạt vi phạm hành chính về khai hải quan - Ảnh minh họa

 Dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cụ thể, theo Điều 8 Dự thảo này, các mức phạt đối với hành vi vi phạm về khai hải quan được quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

- Khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, xuất xứ hàng hóa là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (Hiện nay hành vi này bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

- Khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp; trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, Điều 9, Điều 14, khoản 3, khoản 4 Điều 23 Nghị định này; (Đây là hành vi mới được bổ sung thêm tại Dự thảo so với Nghị định 127/2013/NĐ-CPNghị định 45/2016/NĐ-CP)

- Không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán mà không ảnh hưởng đến trị giá hải quan. (Đây là hành vi mới được bổ sung thêm tại Dự thảo so vói Nghị định 127/2013/NĐ-CPNghị định 45/2016/NĐ-CP)

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa từ nước ngoài vào cảng trung chuyển hoặc từ cảng trung chuyển ra nước ngoài;

- Hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

(Hiện nay, mức phạt đối với 2 hành vi này là từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật, trừ hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, kho bảo thuế. (Hiện nay, Nghị định 127Nghị định 45 không có quy định loại trừ này)

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai sai thông tin về chuyến bay đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh. (Đây là hành vi xử phạt mới được bổ sung tại Dự thảo này so với Nghị định 127Nghị định 45)

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai và làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hoặc xuất khẩu thiếu so với khai hải quan về tên hàng, số lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu; trừ hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất. ( Hiện nay, Nghị định 127Nghị định 45 quy định mức phạt này đối với hành vi khai khống về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu)

6. Phạt tiền bằng ½ khung tiền phạt quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên đối với hành vi vi phạm tương ứng mà người khai hải quan tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn quy định. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Dự thảo này so với Nghị định 127Nghị định 45)

7. Vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 5 nêu trên dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu hoặc trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xử phạt theo Điều 9 hoặc Điều 14, Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Dự thảo này. (Hiện nay, Nghị định 127Nghị định 45 không quy định đối với vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

8. Các hành vi khai sai về số lượng tại các khoản trên khi không thuộc trường hợp tang vật vi phạm có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng, thì bị xử phạt tương ứng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 nêu trên.

Lưu ý: Các quy định xử phạt nêu trên không áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thực tế không đúng với khai hải quan về tên hàng, số lượng mà không có chứng từ để khai bổ sung theo quy định.

Như vậy, có thể thấy, so với quy định hiện nay tại Nghị định 127Nghị định 45, Dự thảo lần này đã bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm về khai hải quan sẽ bị xử phạt hành chính, đồng thời cũng tăng mạnh mức phạt đối với những hành vi vi phạm hiện hành.

Nguyễn Trinh 

4,143

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan