Quy định mới xử phạt vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan (Dự kiến)

Dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp.

thủ tục hải quan

Quy định mới xử phạt vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan (Dự kiến) - Ảnh minh họa

 Dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo đó, Dự thảo này quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định của một trong các trường hợp sau:

- Khai, nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan, trừ vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7 và điểm b khoản 3 Điều 11 Dự thảo này;

- Khai sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin số hiệu container hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất hàng, phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu;

- Tái xuất phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao nhận hàng hóa.

- Khai bổ sung về trị giá hải quan quá thời hạn quy định đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. (Quy định mới được bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP. Hiện nay, Nghị định 127Nghị định 45 chỉ quy định mức phạt này đối với hành vi khai giá chính thức quá thời hạn quy định đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan)

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định của một trong các trường hợp sau:

- Cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

- Thông báo về quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

- Báo cáo về lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà xưởng, hàng hóa gửi kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất;

- Báo cáo về lượng hàng hóa đưa vào, đưa ra, hàng còn lưu tại cảng trung chuyển;

- Báo cáo thống kê thông quan hàng bưu chính đưa vào Việt Nam để chuyển tiếp đi quốc tế.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan;

- Không nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định;

- Nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ không đúng thời hạn quy định; (Quy định mới được bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127Nghị định 45)

- Không xử lý đúng thời hạn quy định đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực;

- Thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu;

- Thông báo hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn quy định. (Quy định mới được bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127Nghị định 45)

- Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Dự thảo này;

- Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất không đúng thời hạn quy định. (Quy định mới được bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127Nghị định 45)

4. Phạt tiền từ  5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng thời hạn quy định;

- Lưu giữ hàng hóa quá cảnh, hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quá thời hạn quy định.

- Khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan;

5. Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Dự thảo này hoặc trường hợp phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao nhận hàng hóa thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập dưới 30 ngày;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập từ 30 ngày trở lên.

(Đây là mức phạt mới được bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127Nghị định 45)

6. Không tái xuất phương tiện vận tải nhập cảnh là ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 7 Dự thảo thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất dưới 30 ngày;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất từ 30 ngày trở lên.

7. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc đưa hàng hóa tạm nhập ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 3; điểm a khoản 4 Điều 7 Dự thảo này; trừ trường hợp được phép tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam theo quy định hoặc trường hợp được gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật; (Nghị định 127Nghị định 45 không quy định về loại trừ đối với trường hợp được gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật)

- Buộc đưa phương tiện vận tải tạm nhập ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 7 Dự thảo này; (Đây là nội dung mới bổ sung tại Dự thảo so với Nghị định 127Nghị định 45)

- Buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Dự thảo này. (Hiện nay, Nghị định 127Nghị định 45 không yêu cầu phải trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt)

Lưu ý, những nội dung được in đậm tại bài viết này là những nội dung tại Dự thảo có thay đổi so với quy định hiện hành tại Nghị định 127Nghị định 45.

Xem thêm các nội dung khác của Dự thảo TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

416

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan