Tiêu chí phân luồng cấp C/O ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15/8/2018

Thông tư 15/2018/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2018 với quy định phân luồng đối với thủ tục cấp C/O tương tự như khai hải quan. Theo đó, việc cấp C/O được phân thành 3 luồng: Luồng xanh, Luồng thông thường và Luồng đỏ, tiêu chí phần luồng được quy định cụ thể như sau:

 

1. Tiêu chí xác định thương nhân được áp dụng chế độ Luồng xanh

Thương nhân được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; hoặc

Thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; hoặc

Thương nhân đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Tuân thủ pháp luật: Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh;

  • Lưu trữ hồ sơ: Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ;

  • Kinh nghiệm sử dụng C/O ưu đãi: Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Chế độ ưu tiên: Thương nhân được áp dụng chế độ Luồng xanh được ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O, ưu tiên chậm nộp chứng từ, ưu tiên thời gian cấp C/O trong vòng 06 giờ đồng hồ và được miễn kiểm tra hàng hóa, miễn kiểm tra cơ sở sản xuất trong quy trình cấp C/O.

2. Tiêu chí xác định thương nhân áp dụng Luồng đỏ

Thương nhân vi phạm các hành vi nêu tại Điều 29 Nghị định 31/2018/NĐ-CP trong vòng 2 năm gần nhất tính đến thời điểm phân luồng;

Thương nhân không đáp ứng được yêu cầu xác minh xuất xứ hàng hóa hoặc có kết luận về việc không đạt xuất xứ hàng hóa của cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong vòng 2 năm gần nhất tính đến thời điểm phân luồng;

Thương nhân áp dụng chế độ Luồng Xanh hoặc Luồng Thông thường có xuất khẩu mặt hàng áp dụng chế độ Luồng Đỏ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2018/TT-BCT nhưng không có cơ sở sản xuất hoặc năng lực sản xuất không đáp ứng yêu cầu sản xuất mặt hàng xuất khẩu. Danh mục mặt hàng thuộc chế độ Luồng đỏ được Cục Xuất nhập khẩu thông báo bằng văn bản theo từng thời kỳ.

Thương nhân áp dụng chế độ Luồng đỏ bắt buộc phải nộp đầy đủ hồ sơ theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, được cấp C/O trong vòng 03 ngày làm việc và phải kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ sở sản xuất.

3. Xác định thương nhân áp dụng chế độ Luồng thông thường

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2018/TT-BCT, thương nhân áp dụng chế độ luồng thông thường được cấp C/O theo quy định hiện hành tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

Trường hợp thương nhân áp dụng chế độ Luồng đỏ không vi phạm xét theo các tiêu chí quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 15/2018/TT-BCT thì được phép chuyển từ Luồng đỏ sang Luồng thông thường.

Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương có trách nhiệm xây dựng văn bản triển khai việc phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi.

1,327

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan