03 Nghị định quan trọng về xử phạt VPHC sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2020

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời và nhanh chóng nhất đến cho Qúy khách hàng và Thành viên, THƯ KÝ LUẬT xin thông tin những Nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan – Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí – Lệ phí, Báo chí – Xuất bản sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2020.

Nghị định, Nghị định 128/2020/NĐ-CP

03 Nghị định quan trọng về xử phạt VPHC sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2020 (Ảnh minh họa)

1. Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định này bao gồm:

- Chỉ còn 04 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan từ 10/12/2020, bao gồm:

(1) Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

(2) Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật hải quan 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính;

(3) Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế;

(4) Trường hợp hàng hóa gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.

- Quy định mới về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, cụ thể:

+ Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế:

  • Đối với vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  • Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng hoặc số tiền thuế trốn, số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế.

+ Thời hiệu xử phạt đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, trừ trường hợp vi phạm hành chính về quản lý thuế nêu trên.

- Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hải quan. Trong đó, hành vi trốn thuế chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền 01 lần số tiền thuế trốn trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng; trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 03 lần số tiền thuế trốn theo quy định tại Điều 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

>> Xem thêm các nội dung khác tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

2. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó, 03 điểm mới quan trọng trong xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn cần lưu ý như sau:

- Tăng mức phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế (Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

  • Phạt tiền từ 6.000.000 - 16.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 18 Nghị định này.

  • Mức phạt này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt đối với cá nhân sẽ bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.

=> Mức phạt tối đa đối với cá nhân là 8.000.000 đồng, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 16.000.000 đồng. Đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế thì mức phạt của Nghị định 125/2020/NĐ-CP đã tăng lên gấp 1,6 lần so với mức phạt ở Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

- Có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu trốn thuế (Khoản 5 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP). Cụ thể, phạt tiền 3 lần số tiền thuế đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên. Nghị định 125/2020/NĐ-CP không quy định là vi phạm lần thứ bao nhiêu, vậy có thể hiểu là có thể bị phạt 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu tiên trốn thuế nếu có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

- Đã có hình thức xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Theo đó, Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP lần đầu tiên đã có chế tài xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Điều này sẽ giúp hạn chế những hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Nếu vi phạm thời hạn hủy, tiêu hủy hóa đơn có thể sẽ bị phạt đến 8.000.000 đồng.

>> Xem chi tiết Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

3. Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là việc tăng mạnh mức phạt về đăng, phát thông tin “giật tít câu view”.

Theo Điều 8 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, đối với hành vi đăng, phát nội dung thông tin “giật tít câu view” trên báo chí, bản tin, đặc san sẽ bị phạt từ 5.000.000 đến 200.000.000 đồng tùy vào mức độ vi phạm đối với tổ chức, trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 đối với tổ chức. Hiện hành, mức phạt này theo Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP là từ 200.000 đồng đến tối đa 100.000.000 đồng.

Trên đây là 03 văn bản quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 12 tới đây với những nội dung rất quan trong trong các lĩnh vực như Hải quan – Xuất nhập khẩu, Thuế - Phí – Lệ phí, Báo chí – Xuất bản, Qúy khách hàng và Thành viên nên lưu ý.

Thùy Trâm

455

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan