Bản tiếng Việt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và Thành viên toàn văn Bản tiếng Việt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vừa được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2020.

>>> Xem thêm: File Word bản tiếng Anh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) - Ảnh minh họa

 Toàn văn Bản tiếng Việt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) gồm Lời mở đầu và 17 chương, cụ thể gồm:

- Chương 1: Mục tiêu và Định nghĩa chung

- Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa

- Chương 3: Phòng vệ Thương mại

- Chương 4: Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại

- Chương 5: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

- Chương 6: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

- Chương 7: Các rào cản phi thuế quan đối với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo

- Chương 8: Tự do hóa Đầu tư, Thương mại Dịch vụ và Thương mại điện tử

- Chương 9: Mua sắm công

- Chương 10: Chính sách cạnh tranh

- Chương 11: Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt và doanh nghiệp độc quyền chỉ định

- Chương 12: Sở hữu trí tuệ

- Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững

- Chương 14: Tính minh bạch 

- Chương 15: Giải quyết tranh chấp

- Chương 16: Hợp tác và nâng cao năng lực

- Chương 17: Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng.

Tải về toàn văn các Chương của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) TẠI ĐÂY.

2,248

Gởi câu hỏi