Các lỗi và mức phạt VPHC về thời hạn làm thủ tục hải quan (mới nhất)

Từ ngày 10/12/2020, quy định về các lỗi và mức phạt VPHC về thời hạn làm thủ tục hải quan sẽ chính thức áp dụng theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP hiện tại.

thủ tục hải quan, Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Các lỗi và mức phạt VPHC về thời hạn làm thủ tục hải quan mới nhất (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định thuộc một trong các trường hợp sau:

- Khai, nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan, trừ vi phạm quy định tại các mục 3, 4, 5, 6 dưới đây;

- Khai sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin số hiệu container hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất hàng, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu;

- Tái xuất phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao, nhận hàng hóa;

- Khai bổ sung về trị giá hải quan quá thời hạn quy định đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

- Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thuế, kế toán đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

- Báo cáo về lượng hàng hóa nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà xưởng, hàng hóa gửi kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất;

- Báo cáo về lượng hàng hóa trung chuyển đưa vào, đưa ra, còn lưu tại cảng;

- Báo cáo thống kê thống quan hàng bưu chính đưa vào Việt Nam để chuyển tiếp đi quốc tế.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan;

- Không nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định;

- Nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô không đúng thời hạn quy định;

- Không xử lý đúng thời hạn quy định đối với nguyên liệu, vật tư dự thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phẩm gia công khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực;

- Thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu;

- Thông báo hợp đồng gia công lại, phụ lục hợp đồng gia công lại không đúng thời hạn quy định;

- Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định hoặc thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan, trừ vi phạm không tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt theo mục 4;

- Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất không đúng thời hạn quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đúng thời hạn quy định;

- Lưu giữ hàng hóa quá cảnh, hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quá thời hạn quy định;

- Khai báo và làm thủ tục sau khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan nhưng trước thời điểm quyết định kiểm tra, thanh tra.

5. Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải tạm nhập, tạm xuất đúng thời hạn quy định (trừ các trường hợp xử phạt theo quy định tại mục 6 dưới đây và trường hợp phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khấu để giao nhận hàng hóa) thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập dưới 30 ngày;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất, tái nhập từ 30 ngày trở lên.

=> Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

6. Không tái xuất phương tiện vận tải tạm nhập là ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi (được xác định căn cứ giấy đăng ký lưu hành phương tiện hoặc thực tể kiểm tra phương tiện) đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp tái xuất phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao, nhận hàng hóa đã bị xử phạt theo quy định tại mục 1) thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất dưới 30 ngày;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp quá thời hạn tái xuất từ 30 ngày trở lên.

Như vậy, quy định về các lỗi và mức phạt VPHC về thời hạn làm thủ tục hải quan tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP không có sự thay đổi nhiều so với Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 45/2016/NĐ-CP. Đáng chú ý là tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP đã bổ sung mức phạt cho hành vi không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải tạm nhập, tạm xuất đúng thời hạn nói chung chứ không chỉ quy định cho đối tượng là ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi như hiện tại.

Thùy Trâm

221

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan