Chi tiết quy trình thu thập dấu vân tay làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 110/2020/TT-BCA . Theo đó, Thông tư này đã quy định chi tiết quy trình thu thập dấu vân tay làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

 hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Chi tiết quy trình thu thập dấu vân tay làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Đồng thời, người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu sẽ phải chụp ảnh, thu thập vân tay.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 110/2020/TT-BCA, để thực hiện lấy vân tay để làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử, người dân có thể thực hiện lấy vân tay để làm hộ chiếu điện tử tại cơ quan tiếp nhận Tờ khai cấp hộ chiếu (phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh).

Như vậy, để thu thập dấu vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, tại Điều 4 Thông tư 110/2020/TT-BCA đã hướng dẫn chi tiết quy trình thu thập dấu vân tay làm hộ chiếu có gắn chíp điện tử như sau:

- Vân tay được thu thập bằng máy quét chuyên dùng thì thực hiện như sau:

  • Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái; vân tay lăn 10 ngón;

  • Trường hợp nếu không thu thập được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu thập được.

- Trường hợp vân tay thu thập bằng máy quét chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động thì thực hiện thu thập vân tay bằng cách lăn mực, sau đó được quét lại để lưu trữ hoặc khai thác từ Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân (nếu có) và ghi chú cụ thể trong hồ sơ thu thập vân tay.

- Cán bộ thu thập vân tay phải ghi chú và ký xác nhận, chịu trách nhiệm về dữ liệu của các vân tay thu thập được hoặc lý do không thể thu thập được.

Lưu ý: Quy trình thu thập vân tay bằng máy quét chuyên dùng hoặc bằng máy quét chuyên dùng không áp dụng đối với trường hợp không thể thu thập được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động.

Bên cạnh đó, khi thu thập dấu vân tay cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc thu thập vân tay được thực hiện trực tiếp, một lần bằng thiết bị, phần mềm, vật tư chuyên dụng hoặc từ Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân đáp ứng được yêu cầu thu thập, số hóa, lưu trữ, chia sẻ vân tay trên hệ thống điện tử để phục vụ việc kiểm tra, xác định danh tính của một cá nhân trong cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

- Bảo đảm chính xác, đồng nhất giữa thông tin nhân thân của người được thu thập vân tay với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ảnh vân tay thu thập của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau để nhận dạng tự động:

  • Tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-4 với điểm chất lượng tối thiểu là 50;

  • Số điểm trích chọn đặc trưng tối thiểu 60 điểm;

  • Tâm của vân tay sai lệch với tâm của ảnh tối đa 32 điểm ảnh;

  • Mật độ ảnh phải đạt tối thiểu 500 điểm/inch;

  • Ảnh được nén theo chuẩn WSQ;

  • Ảnh phải đạt 256 mức xám.

Ty Na

137

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan