MỚI: Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu có thể bị phạt đến 60 triệu đồng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, những vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan từ ngày 10/12/2020.

Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

MỚI: Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu có thể bị phạt đến 60 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Đây là quy định hoàn toàn mới tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, cụ thể hành vi và mức phạt tiền được quy định tại Điều 22 như sau:

1. Vi phạm chịu mức phạt không tính theo giá trị hàng hóa vi phạm: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa có nhãn gốc nhưng không đọc được các nội dung trên nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa mà cá nhân, tổ chức nhập khẩu hàng hóa không khắc phục được.

2. Vi phạm liên quan đến ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu chịu mức xử phạt tùy theo giá trị của hàng hóa bao gồm:

STT

Giá trị hàng hóa vi phạm

Mức xử phạt hành vi nhập khẩu hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi sai các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ trường hợp hàng giả, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam)

Mức xử phạt hành vi nhập khẩu hàng hóa theo quy định phải có nhãn gốc mà không có nhãn gốc hàng hóa

1

Dưới 5.000.000 đồng

500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

2

5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

3

10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng

3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

4

20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng

7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

5

30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

6

50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng

15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

7

70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng

20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

35.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

8

100.000.000 đồng trở lên

25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với tang vật vi phạm hành chính quy định tại Điều 22, Nghị định 128/2020/NĐ-CP trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt;

  • Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Qua đó, có thể thấy Nghị định 128/2020/NĐ-CP đã có những quy định mới hoàn toàn khắt khe hơn nhằm xử phạt những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định liên quan đến ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020, thay thế hoàn toàn Nghị định 127/2013/NĐ-CPNghị định 45/2016/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có liên quan lưu ý để áp dụng đúng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hoa Hồng

210

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan