Năm 2021, trường hợp nào bắt buộc phải hủy tờ khai hải quan?

Năm 2021, trường hợp nào bắt buộc phải hủy tờ khai hải quan? Đây là câu hỏi Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên trong những ngày vừa qua. Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

trường hợp bắt buộc phải hủy tờ khai hải quan

Năm 2021, trường hợp nào bắt buộc phải hủy tờ khai hải quan? (Ảnh minh họa)

Theo quy định pháp luật về hải quan hiện hành, tờ khai hải quan buộc phải hủy trong những trường hợp sau đây:

(1) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, cụ thể là tờ khai hải quan sử dụng trong những trường hợp sau:

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập; 

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất; 

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất; 

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra; 

- Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai. 

(2) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản.

(3) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy.

(4) Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan, cụ thể:

- Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế.

- Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu.

- Ngoài các trường hợp quy định tại các Điểm a.2, Điểm a.3, Điểm a.4, Điểm d. 1 và d.2 Khoản 1 Điều 22 Thông tư 38 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa.

- Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu. 

>>> Tải về: Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan_Mẫu số 04/HTK/GSQL

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư 38/2015/TT-BTC

- Thông tư 39/2018/TT-BTC.

593

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan