Phạt nặng hành vi XNK hàng hóa thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia

Xuất, nhập khẩu hàng hóa thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia có thể bị phạt nặng theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

xuất, nhập khẩu hàng hóa, Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Phạt nặng hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 16 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc hàng hóa có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng đến dưới 20 đơn vị sản phẩm hàng hóa;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 20 đến dưới 50 đơn vị sản phẩm hàng hóa;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 50 đến dưới 70 đơn vị sản phẩm hàng hóa;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 70 đến dưới 100 đơn vị sản phẩm hàng hóa;

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có số lượng từ 100 đơn vị sản phẩm hàng hóa trở lên.

Như vậy, hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa mà nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia có thể bị áp dụng mức phạt tiền nặng nhất lên đến 100.000.000 đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt chính là phạt tiền thì tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao của Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền đối với tổ chức. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy, trường hợp đối tượng thực hiện hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia là cá nhân thì mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng.

- Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì chỉ áp dụng hình thức xử phạt chính là cảnh cáo.

Tóm lại, hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia có thể bị phạt tiền tối đa 100.000.000 đồng đối với tổ chức; tối đa 50.000.000 đồng đối với cá nhân. Đây là quy định mới tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2020 thay thế cho Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Thùy Trâm

118

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan