Sẽ có nhiều thay đổi về xử phạt VP tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa, Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Sẽ có nhiều thay đổi về xử phạt VP tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa (Ảnh minh họa)

Từ ngày 10/12/2020, Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực, thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa. Theo đó, sẽ có nhiều thay đổi về xử phạt vi phạm tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa, cụ thể như sau:

- Tăng mức phạt tiền lên 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

  • Tạm nhập, tái xuất hàng hóa (trừ hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất) phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất mà không có giấy phép (trước đây phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng). Ngoài ra còn bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt;

  • Tạm xuất, tái nhập hàng hóa phải có giấy phép tạm xuất, tái nhập mà không có giấy phép, trừ trường hợp tạm xuất, tái nhập hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu mà không có giấy phép tạm xuất, tái nhập (trước đây phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng).

- Giảm mức phạt tiền xuống còn từ 20.000.000 – 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Tạm nhập, tái xuất (trừ hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất) hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu (trước đây phạt từ 30.000.000 – 60.000.000 đồng);

  • Tạm xuất, tái nhập hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu mà không có giấy phép tạm xuất, tái nhập (trước đây phạt từ 30.000.000 – 60.000.000 đồng).

Ngoài bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

- Phạt tiền từ 40.000.000 – 50.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện mà không đủ điều kiện để kinh doanh tạm nhập, tái xuất (quy định mới hoàn toàn).

Đồng thời, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 50.000.000 – 60.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa phải có giấy phép mà không có giấy phép (quy định mới hoàn toàn). Đồng thời, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

Phạt tiền từ 60.000.000 – 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa phải có giấy phép mà không có giấy phép, có tang vật vi phạm là hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam (quy định mới hoàn toàn). Ngoài ra buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

- Tăng nặng mức phạt tiền lên từ 80.000.000 – 100.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất hoặc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất (trước đây phạt từ 30.000.000 – 60.000.000 đồng). Bên cạnh đó còn bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập tang vật vi phạm hành chính trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

Lưu ý: Trường hợp tang vật vi phạm hành chính là văn hoá phẩm có nội dung độc hại; sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, cấm lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, đình chỉ lưu hành; xuất bản phẩm thuộc diện cấm phổ biến, cấm lưu hành tại Việt Nam thì sẽ buộc tiêu hủy. Đồng thời, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 10/12/2020, mức phạt đối với vi phạm tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa sẽ có nhiều thay đổi mang tính nghiêm khắc hơn, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng cần lưu ý hoạt động kinh doanh của mình để tránh bị xử phạt.

Lê Vy

265

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan