Toàn bộ biểu mẫu Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan

Toàn bộ 9 phụ lục của Thông tư 38/2015/BTC về thủ tục hải quan sẽ được Thư Ký Luật cập nhật trong bài viết dưới đây.

 

Toàn bộ các biểu mẫu của Thông tư 38/2015/TT-BTC trong 9 phụ lục cụ thể như sau:

 1. Phụ lục I: Đăng ký tham gia kết nối với hệ thống đối với người khai hải quan;

 2. Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 3. Phụ lục III: Mẫu chứng từ in;

 4. Phụ lục IV: Mẫu tờ khai hải quan, phụ lục tờ khai hải quan giấy và hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu thông tin trên các biểu mẫu;

 5. Phụ lục V: Biểu mẫu về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan;

 6. Phụ lục VI: Biểu mẫu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

 7. Phụ lục VII: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

 8. Phụ lục VIII: Biểu mẫu về kiểm tra sau thông quan;

 9. Phụ lục IX: Biểu mẫu ban hành theo quy định tại Luật Hải quan 2014 và Nghị định 08/2015/NĐ-CP;

  Tải các Phụ lục Thông tư 38/2015/TT-BTC

 

Lưu ý: Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan. Trong đó, có nêu về việc sửa đổi, bổ sung thay thế các phụ lục như sau:

 • Phụ lục 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC;

 • Phụ lục 2 Thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC;

 • Phụ lục 3 Thông tư 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT-BTC;

 • Phụ lục 4 Thông tư 39/2018/TT-BTC bổ sung Phụ lục IIa: Thông tư 38/2015/TT-BTC;

 • Phụ lục 5 Thông tư 39/2018/TT-BTC bổ sung Phụ lục X Thông tư 38/2015/TT-BTC.​

Nội dung chi tiết các biểu mẫu Thông tư 39/2018/TT-BTC, các phụ lục của Thông tư 39/2018 của Bộ Tài chính sẽ được Thư Ký Luật cập nhật sớm nhất khi có thông tin chính thức.

12,603

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan