Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng 2015 , khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự được thực hiện theo Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Điều 6 Nghị định 58/2016/NĐ-CP, chi tiết như sau:

1. Điều kiện được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Để được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

- Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy.

- Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (tải về tại đây).

- Bản kê khai danh mục các sản phẩm mật mã dân sự xin cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) (tải về tại đây).

- Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

- Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu.

3. Phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến đến Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã theo địa chỉ sau:

- Số điện thoại/số fax: 04-3775.6896.

- Thư điện tử: info@nacis.gov.vn.

- Website: http://www.nacis.gov.vn.

- Địa chỉ: 23 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Thời hạn cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hải Thanh

76

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan