• Vi phạm hành chính nhiều lần có bị xử phạt về từng lần vi phạm?
 • Vi phạm hành chính nhiều lần có bị xử phạt về từng lần vi phạm?
 • 10:00, 19/11/2020
 • Chiều ngày 13/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với tỷ lệ 93,5% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành. Một trong những nội dung đáng chú ý được thông qua tại Luật này là việc quy định xử lý vi phạm hành chính nhiều lần.
 • Quốc hội thống nhất không cưỡng chế phạt hành chính bằng cắt điện, nước
 • Quốc hội thống nhất không cưỡng chế phạt hành chính bằng cắt điện, nước
 • 15:00, 18/11/2020
 • Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc Quốc hội biểu quyết tán thành không đưa biện pháp cắt điện, nước để cưỡng chế phạt hành chính vào Luật.
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký giám hộ mới nhất
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký giám hộ mới nhất
 • 10:00, 08/11/2020
 • Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký giám hộ mới nhất.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018