72 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực

Nhằm giúp công việc của Quý Khách hàng và Thành viên trở nên thuận lợi và hiệu quả, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu phần tổng hợp toàn bộ các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực vẫn còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại và sắp có hiệu lực tại bảng dưới đây.

 72 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VPHC TRONG MỌI LĨNH VỰC

STT

TÊN NGHỊ ĐỊNH

NGÀY CÓ
HIỆU LỰC

01

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/09/2020

02

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai

05/01/2020

03

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

10/5/2020

04

Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc

01/4/2020

05

Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

01/01/2020

06

Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong tiền tệ và ngân hàng

31/12/2019

07

Nghị định 75/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/12/2019

08

Nghị định 71/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019

09

Nghị định 46/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

01/8/2019

10

Nghị định 45/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

01/8/2019

11

Nghị định 42/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

12

Nghị định 35/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

10/6/2019

13

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hàng không dân dụng

15/01/2019

14

Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

15

Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính giống cây trồng và thú y

18/02/2018

16

Nghị định 55/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

17

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập

01/5/2018

18

Nghị định 142/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

19

Nghị định 90/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

20

Nghị định 67/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí

10/7/2017

21

Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/02/2017

22

Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê

01/7/2016

23

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong kế hoạch đầu tư

15/7/2016

24

Nghị định 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

01/7/2016

25

Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dạy nghề

01/11/2015

26

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/05/2017

27

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện

15/4/2020

28

Nghị định 51/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học

01/8/2019

29

Nghị định 55/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính bình đẳng giới

01/8/2009

30

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

31/12/2013

31

Nghị định 173/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính khí tượng thủy văn đo đạc bản đồ

01/01/2014

32

Nghị định 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính vùng biển đảo thềm lục địa

01/01/2014

33

Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính báo chí xuất bản

01/01/2014

34

Nghị định 169/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính quản lý bảo vệ biên giới quốc gia

01/01/2014

35

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch quảng cáo

01/01/2014

36

Nghị định 138/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giáo dục

10/12/2013

37

Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quyền tác giả quyền liên quan

15/12/2013

38

Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu

22/11/2013

39

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn

09/11/2013

40

Nghị định 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

15/11/2013

41

Nghị định 107/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính năng lượng nguyên tử

15/11/2013

42

Nghị định 99/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính sở hữu công nghiệp

15/10/2013

43

Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm xổ số

15/10/2013

44

Nghị định 64/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

22/6/2018

45

Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi 98/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính kinh doanh xổ số

10/5/2018

46

Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

15/12/2017

47

Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác công trình thủy lợi đê điều

01/11/2017

48

Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

01/05/2017

49

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

15/12/2016

50

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

01/08/2016

51

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

01/08/2016

52

Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ kiểm dịch thực vật

25/6/2016

53

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm

15/4/2020

54

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành thuế

15/12/2013

55

Nghị định 127/2013/NĐ-CP xử phạt cưỡng chế thi hành quyết định hải quan

15/12/2013

56

Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt hoạt động thương mại bảo vệ người tiêu dùng

01/01/2014

57

Nghị định 144/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính bảo trợ cứu trợ xã hội

15/12/2013

58

Nghị định 134/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính điện lực an toàn đập thủy điện

01/12/2013

59

Nghị định 63/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công

01/9/2019

60

Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm lĩnh vực thiên tai

09/9/2019

61

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

62

Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi 173/2013/NĐ-CP phạt hành chính khí tượng đo đạc bản đồ

10/9/2017

63

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/05/2017

64

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính quản lý sử dụng nhà ở

01/4/2020

65

Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP Nghị định 98/2013/NĐ-CP

01/11/2019

66

Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt VI PHẠM HÀNH CHÍNH trong hoạt động thương mại

05/01/2016

67

Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính thông tin sai sự thật

01/10/2015

68

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP

Có hiệu lực từ:

01/10/2016

Hết hiệu lực từ:

31/8/2020

69

Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản

15/01/2018

70

Nghị định 84/2006/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

15/09/2006

71

Nghị định 110/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính bổ trợ tư pháp hành chính tư pháp

Có hiệu lực từ:

11/11/2013

Hết hiệu lực từ:

31/8/2020

72

Nghị định 88-CP xử phạt vi phạm hành chính hoạt động văn hoá dịch vụ văn hoá chống tệ nạn xã hội

01/02/1996

Lê Hải 

1,915

Gởi câu hỏi