Con có được mang họ của mẹ khi đăng ký khai sinh không?

Ở Việt Nam, trẻ em sinh ra thường được đặt tên khai sinh theo họ của người bố. Vậy theo quy định pháp luật, con có được mang họ của mẹ khi đăng ký khai sinh không?

đăng ký khai sinh

Con có được mang họ của mẹ khi đăng ký khai sinh không? (Ảnh minh họa)

Con sinh ra vẫn được đăng ký khai sinh theo họ của mẹ

Theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 2014 thì có 02 trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ theo họ mẹ:

- Trường hợp do bố, mẹ thỏa thuận:

  • Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP về nội dung khai sinh cho trẻ được quy định như sau: họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa thuận của bố, mẹ và thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh.

  • Trong trường hợp bố, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán.

- Trường hợp không xác định được bố: Theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, trường hợp chưa xác định được bố thì khi đăng ký khai sinh, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về bố trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Như vậy, nếu bố mẹ có sự thỏa thuận và thống nhất được với nhau hoặc không xác định được người bố thì có thể đăng ký khai sinh cho trẻ theo họ mẹ.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con theo họ của mẹ

Theo quy định tại Luật Hộ tịch 2014, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bố hoặc người mẹ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh. Như vậy, trẻ sinh ra có thể đăng ký khai sinh theo bố hoặc mẹ.

Trường hợp khai sinh cho trẻ theo mẹ thì căn cứ theo hộ khẩu hoặc tạm trú của mẹ.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo họ mẹ được tiến hành tương tự đối với khai sinh thông thường theo họ bố:

Hồ sơ đăng ký khai sinh

Để tiến hành đăng ký khai sinh, cha, mẹ, ông, bà hoặc người đi đăng ký khai sinh chuẩn bị các giấy tờ sau để nộp cho UBND xã nơi cư trú/tạm trú của người mẹ:

  • Tờ khai theo mẫu;

  • Giấy chứng sinh;

Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh. Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Ngoài ra, người đi đăng ký khai sinh còn phải xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

  • Sổ hộ khẩu;

  • Đăng ký kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu có).

Nộp hồ sơ

Nộp giấy tờ tại UBND xã nơi thường trú hoặc tạm trú của mẹ.

Nhận kết quả

  • Sau khi nhận và kiểm tra các giấy tờ trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký vào bản chính Giấy khai sinh.

  • Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Lệ phí:

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, đăng ký khai sinh cho trẻ sẽ được miễn lệ phí.

Như vậy, khi con được sinh ra vẫn được đặt tên khai sinh theo họ của người mẹ. Việc đăng ký khai sinh cho con với họ của người mẹ được thực hiện giống với việc đăng ký khai sinh bằng họ của người cha. Khi đăng ký khai sinh cho con cần lưu ý các loại giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 123/2015/NĐ-CP;

Luật Hộ tịch 2014.

Ngọc Tài

441

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan