Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật sẽ bị phạt tù

Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 đã hình sự hóa đối với hành vi thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật tại Điều 336.

Khoản 1 Điều 336 BLHS năm 2015 quy định, người nào có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Như vậy, người có nhiệm vụ, quyền hạn mà thực hiện việc đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi này của họ đã bị xử lý kỷ luật.

Khoản 2 Điều luật này quy định hình phạt tù đến 2 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái pháp luật cho 02 người trở lên.

+ Giấy tờ về hộ tịch đã được cấp, đăng ký trái pháp luật được sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Ngoài các hình phạt chính (cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn), Điều luật còn quy định hình phạt bổ sung là: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm./.

Hồng Phong

Nguồn: kiemsat.vn

264

Gởi câu hỏi