File Excel biểu mẫu lập dự toán, quyết toán ngân sách xã

Thư ký Luật xin được chia sẻ đến quý thành viên trọn bộ File Excel biểu mẫu về lập dự toán, quyết toán ngân sách xã theo quy định của Thông tư 344/2016/TT-BTC.

 

 FILE EXCEL BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

 

Danh mục biểu mẫu bao gồm:

 • Mẫu 01 Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã;

 • Mẫu 02 Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã;

 • Mẫu 03 Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã;

 • Mẫu 04 Dự toán chi đầu tư phát triển;

 • Mẫu 05 Biểu tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác;

 • Mẫu 06 Phân bổ dự toán chi ngân sách;

 • Mẫu 07 Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã;

 • Mẫu 08 Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã;

 • Mẫu 09 Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã;

 • Mẫu 10 Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN;

 • Mẫu 11 Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN;

 • Mẫu 12 Quyết toán chi đầu tư phát triển;

 • Mẫu 13 Biểu tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác;

 • Mẫu 14 Bảng kê chứng từ chi;

 • Mẫu 15 Bảng kê chi ngân sách;

 • Mẫu 16 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

13,356

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan