Không còn chuyển tiền bảo lãnh thành tiền phạt khi hết hạn nộp phạt

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

khong con chuyen tien bao lanh thanh tien phat

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 31/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung trình tự giải quyết tiền bảo lãnh khi hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt.

Cụ thể, Khoản 6 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo địa chỉ ghi trong quyết định xử phạt.

Hiện nay, theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục và mức tiền bảo lãnh thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì số tiền đặt bảo lãnh được chuyển thành số tiền xử phạt; trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì phần còn lại của số tiền đặt bảo lãnh sau khi trừ số tiền xử phạt được trả lại cho tổ chức, cá nhân đặt bảo lãnh.

Như vậy, kể từ ngày 01/05/2020 sẽ chính thức không còn quy định số tiền bảo lãnh được chuyển thành số tiền xử phạt khi hết hạn thi hành mà tổ chức, cá nhân không chấp hành. Thay vào đó, người có thẩm quyền xử phạt VPHC phải ra quyết định khấu trừ tiền bảo lãnh, đồng thời phải gửi quyết định khấu trừ đó cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt trong thời hạn 02 ngày.

Ngoài ra, Nghị định 31 cũng chỉ rõ quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh được coi là căn cứ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được phép đưa vào sử dụng phương tiện vi phạm đang được giao giữ, bảo quản.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung khác của Nghị định 31/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Toàn Trung

206

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan