Người dân không cần làm thủ tục tách sổ hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, thay thế Luật Cư trú 2006 . Theo đó, từ ngày 01/7/2021, người dân không cần làm thủ tục tách sổ hộ khẩu khi có nhu cầu tách ra khỏi chủ hộ hiện tại.

Người dân không cần làm thủ tục tách sổ hộ khẩu từ ngày 01/7/2021

Người dân không cần làm thủ tục tách sổ hộ khẩu từ ngày 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, từ ngày 01/7/2021 sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Do đó, thủ tục tách sổ hộ khẩu sẽ không còn được đề cập đến mà thay vào đó là thủ tục tách hộ. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin.

Cụ thể, tại Điều 25 Luật Cư trú 2020 quy định thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; (Lưu ý: trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ)

  • Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;

  • Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú mới theo Điều 23 Luật Cư trú 2020.

Theo đó, khi đã đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì người đăng ký tách hộ nộp tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản đến cơ quan đăng ký cư trú (Công an nhân dân cấp xã, phường, thị trấn,..). Trường hợp tách hộ sau ly hôn thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiện nay, tại Điều 27 Luật Cư trú 2006 quy định người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu hoặc người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản sẽ được tách sổ hộ khẩu. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.      

Như vậy, có thể thấy, từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực, thủ tục tách sổ hộ khẩu sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng thủ tục tách hộ khi người dân có nhu cầu tách ra khỏi chủ hộ hiện tại. Có thể hiểu là, người dân khi tách hộ sẽ không còn được cấp sổ hộ khẩu mới như hiện nay mà thay vào đó cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022. Đồng thời, khi người dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

9,279

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan