Phạt tiền nếu không thỏa thuận liên danh với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu

Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2018.

phạt tiền nếu không thỏa thuận liên danh

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 139 quy định sẽ phạt tiền đến 30 triệu đồng nếu không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu. Cụ thể, Khoản 1 Điều 18 Nghị định này quy định mức phạt đối với các vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng như sau:

Điều 18. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu;

b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

Đối với những hành vi vi phạm sau đây mức phạt tiền sẽ từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng:

- Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép);

- Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định;

- Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Ngoài ra, bên canh phạt tiền, pháp luật cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm như sau:

- Buộc thực hiện đúng quy định đối với trường hợp không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu; hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định và mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định.

- Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu đối với trường hợp giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép).

- Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định đối với trường hợp thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Nguyễn Trinh 

332

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan