Tổng hợp 37 văn bản XPVPHC cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt

Thẩm quyền xử phạt của cảnh sát biển không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giao thông đường thủy, hàng hải mà còn có thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực khác đơn cử như ngân hàng tiền tệ, du lịch, y tế…

Tổng hợp 37 văn bản XPVPHC cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt

Tổng hợp 37 văn bản XPVPHC cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt (Hình minh họa)

Theo đó, Thư ký luật xin gửi tới Quý bạn đọc tổng hợp các văn bản xử phạt vi phạm hành chính mà trong đó cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt, cụ thể:

 1. Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

 2. Nghị định 119/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính báo chí hoạt động xuất bản

 3. Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

 4. Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

 5. Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc

 6. Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong tiền tệ và ngân hàng

 7. Nghị định 71/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất vật liệu nổ công nghiệp

 8. Nghị định 46/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

 9. Nghị định 45/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

 10. Nghị định 42/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

 11. Nghị định 35/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 12. Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 13. Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt hành chính giống cây trồng và thú y

 14. Nghị định 55/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

 15. Nghị định 142/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

 16. Nghị định 90/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 17. Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

 18. Nghị định 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

 19. Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 20. Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện

 21. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 22. Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 23. Nghị định 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính vùng biển đảo thềm lục địa

 24. Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia

 25. Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch quảng cáo

 26. Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu

 27. Nghị định 64/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

 28. Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 29. Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác công trình thủy lợi đê điều

 30. Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

 31. Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

 32. Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ kiểm dịch thực vật

 33. Nghị định 127/2013/NĐ-CP xử phạt cưỡng chế thi hành quyết định hải quan

 34. Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động buôn bán hàng giả

 35. Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

 36. Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi 173/2013/NĐ-CP phạt hành chính khí tượng đo đạc bản đồ

 37. Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

​Lê Hải

121

Gởi câu hỏi