Tổng hợp mức phạt tiền đối với các vi phạm về hôn nhân gia đình từ 01/9/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2020, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình như sau:

Loại vi phạm

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

Từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng

Duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.

3.000.000 đến 5.000.000 đồng

Vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ

Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng

Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

Từ 10.000.000 đến 20.000.000

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi

Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn

Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình

Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân

Vi phạm quy định về giám hộ

Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ

Từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng

Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi

Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng

Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ

Vi phạm quy định về nuôi con nuôi

Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi

Từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng

Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi

Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước

Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi

Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số

Từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng

Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước

Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

Từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng

Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi

Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi

Vi phạm quy định về văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài

Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động

Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật; không lập, quản lý hoặc sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định

Hành vi thay đổi người đứng đầu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Giới thiệu trẻ em làm con nuôi trái pháp luật

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Cho tổ chức khác thuê, mượn giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài

Sử dụng giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài khác

Hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Chi tiết xem thêm tại: Nghị định 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Hiếu Khánh 

147

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan