Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
  • File Word bản tiếng Anh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
  • File Word bản tiếng Anh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
  • 14:41, 09/06/2020
  • Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng và Thành viên thuận tiện theo dõi và sử dụng, bên cạnh bản tiếng Việt, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và Thành viên File Word toàn văn bản tiếng Anh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vừa được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018