05 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát viên trong vụ án hình sự

Sau đây, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý thành viên các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm sát viên nhằm thực hành quyền công tố, kiểm sát trong tất cả giai đoạn của một vụ án hình sự, từ khi tiếp nhận tin báo tội phạm đến lúc tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

 

1. Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, có hiệu lực từ 02/5/2018;

2. Quyết định 170/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định; có hiệu lực từ 02/5/2018;

3. Quyết định 03/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; có hiệu lực từ 02/01/2018.

4. Quyết định 505/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự; có hiệu lực từ 01/01/2018.

5. Quyết định 501/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; có hiệu lực từ 01/01/2018.

1,686

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan