16 mẫu sổ trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 28/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 2107/VKSTC-V8 về mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 

 16 mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự

Theo đó, Viện kiểm sát tối cao tiếp tục lấy ý kiến về Dự thảo hệ thống mẫu sổ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hiện nay, tổng cộng có 16 mẫu sổ (dự thảo) với danh mục cụ thể như sau:

STT

Số mẫu

Tên mẫu sổ

1

Sổ 18

Sổ thụ lý kiểm sát việc kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù

2

Sổ 19

Sổ thụ lý kiểm sát người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trốn

3

Sổ 20

Sổ thụ lý kiểm sát người bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù chết

4

Sổ 21

Sổ thụ lý kiểm sát việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

5

Sổ 22

Sổ thụ lý kiểm sát việc bắt, tạm giữ

6

Sổ 23

Sổ thụ lý kiểm sát người bị tạm giam

7

Sổ 24

Sổ thụ lý, kiểm sát cải tạo không giam giữ và cảnh cáo

8

Sổ 25

Sổ thụ lý, kiểm sát thi hành án hình sự

9

Sổ 26

Sổ thụ lý, kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

10

Sổ 27

Sổ thụ lý, kiểm sát thi hành án treo và các hình phạt khác

11

Sổ 28

Sổ thụ lý kiểm sát thi hành án tử hình

12

Sổ 29

Sổ thụ lý kiểm sát thi hành án phạt tù, trục xuất

13

Sổ 30

Sổ thụ lý kiểm sát thi hành cải tạo không giam giữ và cảnh cáo

14

Sổ 31

Sổ thụ lý kiểm sát thi hành các biện pháp tư pháp

15

 

Sổ thụ lý, kiểm sát việc thi hành quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

16

 

Sổ thụ lý, kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

1,415

Gởi câu hỏi