284 sổ sách, biểu mẫu phục vụ về điều tra hình sự năm 2018

Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được Bộ Công an ban hành ngày 14/12/2017. Trong đó, đáng chú ý là danh mục 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được sử dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

 

Để tiện theo dõi và sử dụng, Quý thành viên có thể tải về theo đường dẫn dưới đây:

 

 DANH MỤC 284 BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

STT

Tên biểu mẫu

(1)

(2)

 

1. Biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

2

Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

3

Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

4

Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

5

Quyết định phân công cho cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

6

Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

7

Quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

8

Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

9

Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

10

Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

11

Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

12

Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

13

Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

14

Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

15

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm

16

Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú/đầu thú

17

Thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú

 

2. Biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

 

2.1. Các biện pháp ngăn chặn

1

Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

2

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

3

Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

4

Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp

5

Biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

6

Lệnh bắt bị can để tạm giam

7

Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

8

Biên bản bắt bị can để tạm giam

9

Quyết định tạm giữ

10

Quyết định gia hạn tạm giữ

11

Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

12

Lệnh tạm giam

13

Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam

14

Đề nghị gia hạn tạm giam

15

Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn (Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú)

16

Quyết định về việc bảo lĩnh

17

Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

18

Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

19

Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

20

Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

21

Đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

22

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

23

Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

24

Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

25

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

26

Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

27

Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

28

Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

29

Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

30

Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

31

Quyết định trả tự do

32

Quyết định truy nã bị can (Sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự)

33

Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án)

34

Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định)

35

Quyết định truy nã (Sử dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam bỏ trốn)

36

Quyết định đình nã

37

Biên bản bắt người phạm tội quả tang

38

Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

39

Biên bản phạm tội quả tang (Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở cơ sở giam giữ)

40

Biên bản bắt người đang bị truy nã

41

Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

42

Biên bản giao, nhận người bị bắt

43

Thông báo về việc… (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)

44

Quyết định giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

45

Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom (quy định tại Điều 120 BLTTHS)

46

Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác chăm nom

47

Thông báo về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

48

Quyết định áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam

49

Biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam

50

Thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam

 

2.2. Biện pháp cưỡng chế

1

Quyết định áp giải

2

Biên bản áp giải

3

Quyết định dẫn giải

4

Biên bản dẫn giải

5

Biên bản giao, nhận người bị áp giải/dẫn giải

6

Lệnh kê biên tài sản

7

Biên bản kê biên tài sản

8

Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản

9

Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

10

Lệnh phong tỏa tài khoản

11

Biên bản phong tỏa tài khoản

12

Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản

13

Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

14

Thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

 

3. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

1

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

2

Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

3

Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

4

Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

5

Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

6

Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

7

Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

8

Quyết định huỷ bỏ quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

9

Quyết định ủy quyền khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt

10

Quyết định phân công cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

11

Quyết định thay đổi cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

12

Quyết định thay đổi cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

13

Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

14

Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

15

Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

16

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

17

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

18

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

19

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

20

Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

21

Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

22

Quyết định nhập vụ án hình sự

23

Quyết định tách vụ án hình sự

 

Ghi chú: Từ mẫu số 97 đến mẫu số 104 sử dụng chung cho cả pháp nhân

24

Quyết định ủy thác điều tra

25

Quyết định khởi tố bị can

26

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

27

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

28

Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

29

Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can

30

Kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

31

Quyết định rút vụ án để điều tra

32

Đề nghị chuyển vụ án (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

 

4. Biểu mẫu sử dụng trong việc tiến hành các biện pháp điều tra

1

Lệnh khám xét khẩn cấp

2

Thông báo về việc khám xét khẩn cấp

3

Lệnh khám xét

4

Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét

5

Biên bản khám xét

6

Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

7

Thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

8

Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

9

Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

10

Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

11

Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử

12

Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu

13

Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu (Sử dụng trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu)

14

Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu

15

Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

16

Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

17

Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

18

Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản

19

Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

20

Biên bản giao, nhận vật chứng

21

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử

22

Quyết định xử lý vật chứng

23

Lệnh nhập kho vật chứng

24

Lệnh xuất kho vật chứng

25

Biên bản khám nghiệm hiện trường

26

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

27

Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

28

Sơ đồ hiện trường

29

Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông

30

Bản ảnh hiện trường

31

Bản ảnh dấu vết đường vân thu giữ ở hiện trường

32

Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

33

Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi

34

Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

35

Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc một phần tử thi

36

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

37

Quyết định thực nghiệm điều tra

38

Biên bản thực nghiệm điều tra

39

Quyết định trưng cầu giám định

40

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

41

Quyết định trưng cầu giám định lại

42

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định

43

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại

44

Bản ảnh giám định

45

Biên bản giám định

46

Biên bản giám định dấu vết súng, đạn

47

Biên bản giám định chất ma túy

48

Kết luận giám định

49

Kết luận giám định của Hội đồng giám định

50

Thông báo kết luận giám định

51

Biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định

52

Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối tượng giám định

53

Yêu cầu định giá tài sản

54

Yêu cầu định giá lại tài sản

55

Bản kết luận định giá tài sản

56

Thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản

57

Thông báo không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản

58

Quyết định trưng cầu người phiên dịch

59

Quyết định trưng cầu người dịch thuật

60

Quyết định thay đổi trưng cầu người phiên dịch hoặc người dịch thuật

61

Lệnh trích xuất và áp giải (theo quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)

62

Thông báo về việc tiến hành các biện pháp điều tra

63

Phiếu yêu cầu trích xuất

64

Biên bản hỏi cung bị can

65

Biên bản ghi lời khai

66

Biên bản đối chất

67

Biên bản nhận dạng

68

Biên bản về việc ghi âm giọng nói

69

Biên bản nhận biết giọng nói

70

Biên bản xác minh

71

Biên bản làm việc

72

Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

73

Danh bản

74

Chỉ bản

75

Yêu cầu tra cứu trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự

76

Trích lục tiền án, tiền sự

77

Trích sao bản án hình sự

78

Lý lịch cá nhân

79

Lý lịch bị can

80

Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)

81

Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)

82

Giấy mời (bìa 100g/m2)

83

Giấy biên nhận

84

Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)

 

5. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành biện pháp điều tra đặc biệt

1

Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

2

Đề nghị phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

3

Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

4

Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

5

Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

6

Đề nghị quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Dùng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)

7

Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)

8

Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra Quân sự khu vực)

 

6. Biểu mẫu sử dụng trong việc tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra

1

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

2

Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

3

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

4

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

5

Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

6

Quyết định đình chỉ điều tra bị can

7

Quyết định phục hồi điều tra bị can

8

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

9

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

10

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

11

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố

12

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

13

Biên bản giao, nhận

14

Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án

15

Biên bản về việc đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án (Sử dụng theo yêu cầu của bị can/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi kết thúc điều tra)

 

7. Biểu mẫu sử dụng đối với người bào chữa

1

Yêu cầu phân công người bào chữa (Trong trường hợp chỉ định người bào chữa)

2

Thông báo về việc đăng ký bào chữa

3

Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

4

Thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

5

Thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra

6

Biên bản về việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa

7

Biên bản giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật

8

Biên bản về việc đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án (Dùng cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự)

9

Biên bản về việc người bào chữa vi phạm quy định việc gặp người bị bắt, bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam

 

8. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

1

Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

2

Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách

3

Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

4

Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

5

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

6

Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát

7

Quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

 

9. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng thủ tục rút gọn

1

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

2

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

3

Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

 

10. Biểu mẫu sử dụng khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

1

Quyết định giải quyết khiếu nại

2

Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại

3

Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo

4

Quyết định giải quyết tố cáo

5

Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

11. Biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác

1

Đề nghị áp dụng/thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ

2

Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

3

Quyết định bổ sung biện pháp bảo vệ

4

Quyết định thay đổi biện pháp bảo vệ

5

Biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ

6

Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ

7

Thông báo về việc không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ

 

12. Biểu mẫu sử dụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

1

Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

2

Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

3

Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

4

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

5

Đề nghị phê chuẩn Quyết định thay đổi/bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

6

Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

7

Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

8

Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân

9

Đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng

10

Quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng

11

Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân

12

Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân

13

Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân

14

Biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân

15

Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của pháp nhân

16

Biên bản hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân

17

Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

18

Quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân

19

Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

20

Đề nghị phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

21

Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

22

Đề nghị phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

23

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân đề nghị truy tố

24

Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

 

13. Bìa hồ sơ vụ án hình sự

1

Bìa hồ sơ vụ án hình sự

(Kích thước 50 cm x 33 cm; giấy bìa Kráp 170g/m2)

2

Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

 

14. Sổ về điều tra hình sự

1

Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

2

Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm

3

Sổ thụ lý vụ án (Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự Quyết định khởi tố bị can…)

4

Sổ theo dõi các văn bản tố tụng (Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)

5

Sổ công văn đi của hoạt động tố tụng hình sự (Theo dõi các công văn của cơ quan tiến hành tố tụng)

6

Sổ công văn đến của hoạt động tố tụng hình sự

7

Sổ đăng ký bào chữa

3,951

Gởi câu hỏi