Bảng tra cứu nhanh tạm ứng án phí và án phí khi khởi kiện

Mức tạm ứng án phí và án phí khi khởi kiện tại Tòa án được quy định cụ thể tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, và sẽ được Thư Ký Luật tổng hợp lại theo bảng dưới đây để việc tra cứu được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 

TẠM ỨNG ÁN PHÍ, ÁN PHÍ

Loại vụ án

Mức giá ngạch

Án phí sơ thẩm

Án phí phúc thẩm

Tạm ứng án phí

Vụ án Dân sự

Tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

 

300.000 đồng

300.000 đồng

- Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch.

- Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm bằng mức án phí dân sự phúc thẩm.

Tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch

 

3 triệu

2 triệu

Tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

Từ 6 triệu đồng trở xuống

300.000 đồng

300.000 đồng

- Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.

- Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm bằng mức án phí dân sự phúc thẩm.

Từ 6 triệu đến 400 triệu

5% giá trị tài sản tranh chấp

Từ trên 400 triệu đến 800 triệu

20 triệu + 4% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400 triệu

Từ trên 800 triệu đến 2 tỷ

36 triệu + 3% của phần giá trị tài sả tranh chấp vượt 800 triệu

Từ trên 2 tỷ đến 4 tỷ

72 triệu + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 2 tỷ

Từ trên 4 tỷ

112 triệu + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ

Tranh chấp lao động có giá ngạch

Từ 6 triệu trở xuống

300.000 đồng

Từ 6 triệu đến 400 triệu

3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300 triệu

Từ trên 400 triệu đến 2 tỷ

12 triệu + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400 triệu

Từ trên 2 tỷ

44 triệu + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 2 tỷ

Tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch

Từ 60 triệu trở xuống

3 triệu

2 triệu

Từ trên 60 triệu đến 400 triệu

5% giá trị tranh chấp

Từ trên 400 triệu đến 800 triệu

20 triệu + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400 triệu

Từ trên 800 triệu đến 2 tỷ

36 triệu + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800 triệu

Từ trên 2 tỷ đến 4 tỷ

72 triệu + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2 tỷ

Từ trên 4 tỷ

112 triệu + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4 tỷ

Vụ án hình sự

 

200.000 đồng

200.000 đồng

Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án hình sự bằng mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm

Vụ án hành chính

 

300.000 đồng

300.000 đồng

- Mức tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm bằng mức án phí hành chính sơ thẩm. Mức tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm bằng mức án phí hành chính phúc thẩm. - Mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án hành chính bằng mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.

12,045

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan