Bộ luật Hình sự 2015 mở rộng chủ thể tội phạm của Tội “bức cung”

Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn quy định Tội “bức cung”, tuy nhiên đã mở rộng chủ thể tội phạm đối với Tội “bức cung”.

Theo đó, khoản 1 Điều 374 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Như vậy, chủ thể tội phạm theo quy định của Điều luật này gồm những người hoạt động trong tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) đã mở rộng hơn so với quy định tại Điều 299 Bộ luật Hình sự hiện hành (chủ thể tội phạm gồm những người tiến hành điều tra, truy tố, xét xử trong tố tụng hình sự).

Điểm mới nữa của Điều 374, hành vi cấu thành Tội “bức cung” chỉ cần dấu hiệu “ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc” mà không cần các dấu hiệu “gây hậu quả nghiêm trọng” và khai sai sự thật như quy định của Bộ luật Hình sự 1999.

 

Kỳ Sơn

Nguồn: kiemsat.vn

892

Gởi câu hỏi