Các hình thức xử lý người dưới 14 tuổi phạm tội

Hiện nay, tỷ lệ người dưới 14 tuổi phạm tội rất cao, tuy nhiên theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 thì người phạm tội dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy, nếu phạm tội, người dưới 14 tuổi sẽ bị xử lý như thế nào?

nguoi duoi 14 tuoi pham toi

Ảnh minh họa

Theo quy định pháp luật hiện nay, người dưới 14 tuổi phạm tội thì có thể áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Điều 90, Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể:

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự thì áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự thì áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Như vậy, pháp luật chưa quy định về biện pháp xử lý đối với trường hợp người dưới 12 tuổi phạm tội hoặc người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi phạm tội nghiêm trọng/ít nghiêm trọng. Theo đó, nếu 02 trường hợp trên xảy ra thì chỉ có thể thực hiện giáo dục, uốn nắn trẻ phạm tội tại gia đình để trẻ em có điều kiện tốt về thể chất lẫn tinh thần dần dần nhận ra, khắc phục những hành vi sai trái của mình.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người dưới 14 tuổi gây ra thiệt hại thì viêc bồi thường tài sản sẽ thực hiện như sau:

- Nếu còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp phạm tội trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý;

- Nếu không còn cha mẹ mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Thanh Lâm

3,864

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan