Cho phép xét giảm mức hình phạt xuống còn 30 năm tù đối với người bị kết án tử hình được ân giảm

Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung trường hợp xét giảm mức hình phạt đã tuyên với thời hạn thực tế sau khi được giảm người đó phải chấp hành hình phạt là 30 năm đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình được chuyển thành tù chung thân nhưng với điều kiện chặt chẽ.

Tại Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với các trường hợp người bị kết án cải tạo không giam giữ; người bị kết án phạt tù; người bị kết án tù chung thân, chứ chưa quy định về việc xét giảm mức hình phạt đối với những trường hợp bị kết án tử hình được ân giảm, người bị kết án tử hình được chuyển thành tù chung thân.

Vì vậy, trong thực tế hiện nay đã và đang tồn tại những trường hợp bị kết án tử hình được ân giảm chuyển thành tù chung thân và những người này nếu không tiếp tục xét giảm án thì một mặt sẽ phát sinh một loại hình phạt mới, đó là “tù chung thân không giảm án”, điều này sẽ tạo gánh nặng cho Nhà nước khi phải bảo đảm các điều kiện để thi hành án phạt tù suốt đời đối với những người “tù chung thân không giảm án” này trong trại giam; mặt khác, về tâm lý do không còn cơ hội quay về với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội nên những người “tù chung thân không giảm án” này dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, dẫn đến họ có thể có những hành vi hoặc trốn trại giam, hoặc tự vẫn, hoặc chống phá trại giam...

Do đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định cho phép người bị kết án tử hình được ân giảm tiếp tục được xét giảm án để họ có điều kiện trở về tái hòa nhập cộng đồng, nhưng phải đảm bảo điều kiện chặt chẽ hơn so với người bị kết án tù chung thân khác, đó là: 

Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này thì thời gian ðã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm” (khoản 6 Điều 63).

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung quan trọng nói trên, tại Điều 63 BLHS năm 2015 đã bỏ khoản 2 Điều 58 của BLHS năm 1999 về việc “người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại”. Thay vào đó, tại Điều 63 BLHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số điểm mới quy định về các điều kiện một cách rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ hơn đối với các trường hợp được giảm mức hình phạt đã tuyên. Cụ thể:

Thứ nhất, khoản 1 Điều 63 đã gộp các đối tượng “Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân” chung trong một khoản, tạo điều kiện cho những người tiến hành tố tụng dễ tìm, vận dụng một cách được thuận tiện hơn so với BLHS năm 1999 (BLHS năm 1999 tách riêng các đối tượng ra thành từng khoản quy định về các đối tượng được giảm mức hình phạt đã tuyên vừa chưa chặt chẽ, vừa chưa cụ thể, rõ ràng). 

Cũng tại khoản 1 Điều 63 đã bổ sung cần phải có điều kiện chặt chẽ hơn, đó là “và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự” thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 

Thứ hai, khoản 3 Điều 63 đã bổ sung thêm quy định “đối với trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm”. Trong BLHS năm 1999 không quy định đối với trường hợp người bị kết án về nhiều tội mà chỉ quy định về người bị kết án tù chung thân (khoản 3 Điều 58 BLHS năm 1999).

Thứ ba, khoản 4 Điều 63 bổ sung thêm quy định về trường hợp “đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được một phần hai mức hình phạt chung”. Tại khoản 4 Điều 58 của BLHS năm 1999 chưa có quy định đối với trường hợp này mà mới chỉ có quy định về trường hợp người đã được giảm một phần hình phạt mà lại phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng./.

PV 

Nguồn: kiemsat.vn

1,214

Gởi câu hỏi