Hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS về tội mua bán người

Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã có Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi.

 

Theo đó, Dự thảo quy định chi tiết về hành vi mua bán người là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây:

  • Chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

  • Tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

  • Chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

  • Tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

  • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi hướng dẫn tại các điểm a, b, c hoặc d khoản này.

Dự thảo còn quy định cụ thể về thủ đoạn khác là trường hợp người phạm tội dùng các thủ đoạn như: bắt cóc, lừa gạt, cho nạn nhân uống thuốc ngủ, uống rượu say; cho nạn nhân sử dụng thuốc mê; đầu độc nạn nhân; lợi dụng quyền hạn, tình thế dễ bị tổn thương của nạn nhân…

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Lê Hải

844

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan