Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1359/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (BLHS), thay thế Quyết định 272/QĐ-TTg với các nội dung chính như sau:

 

Một là, rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

Hai là, biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn. Đáng chú ý là:

  • Trong tháng 9, tháng 10 này, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ quốc phòng,... biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu BLHS 2015Nghị quyết 41; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về BLHS 2015;
  • Trong tháng 10, tháng 11 này, Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tư pháp,... sẽ biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ba là, tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền BLHS 2015 và Nghị quyết 41 thông qua các  hoạt động như:

  • Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành BLHS 2015 (thực hiện trong tháng 10/2017);
  • Tổ chức tập huấn (qua trực tuyến) cho báo cáo viên về BLHS 2015 và Nghị quyết 41 (thực hiện trong tháng 10/2017)
  • Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về BLHS 2015 và Nghị quyết 41 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (thực hiện trong quý IV/2017 và tiếp tục trong năm 2018).

Năm là, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLHS 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật.

Sáu là, xây dựng các văn bản của Chính phủ quy định chi tiết thi hành BLHS được giao tại Nghị quyết 41, bao gồm:

  • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn TNHS quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS 2015;
  • Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS 2015;

Bảy là, rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghê nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các chức danh tư pháp và chương trình, sách giáo khoa môn GDCD cấp THPT có nội dung liên quan đến BLHS 2015 để sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.

Xem chi tiết Quyết định 1359/QĐ-TTg ban hành ngày 13/9/2017. 

2,972

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan