Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong tố tụng bị coi là phạm tội

Nhằm khắc phục những hạn chế của Bộ luật Hình sự 2009, Bộ luật Hình sự mới đã bổ sung quy định về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, theo đó, hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong tố tụng được coi là phạm tội.

Liên quan đến thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của VKSNDTC có một số quy định mới trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật tổ chức VKSND năm 2014 là:

Điều 20 Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra VKSNDTC: Cơ quan điều tra VKSNDTC, Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo quy định của luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

Khoản 3, Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC: Cơ quan điều tra VKSNDTC điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người  phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Toàn án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

Điều 352 Bộ luật Hình sự năm 2015 khái niệm tội phạm về chức vụ quy định: Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Điều 367 Bộ luật Hình sự năm 2015 nêu rõ khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp là: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động tố tụng và thi hành án.

Điều 373 Bộ luật Hình sự Tội dùng nhục hình có sửa đổi, bổ sung quy định: Đối với các hành vi tiến hành các hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào được coi là phạm tội này.

Điều 374 Bộ luật Hình sự Tội bức cung có sửa đổi, bổ sung quy định: Người nào trong hoạt động tố tụng mà sử dụng thủ đoạn trái pháp luật ép buộc người bị lấy lời khai, hỏi cung phải khai ra thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc, thì được coi là tội phạm.

Điều 375 Bộ luật Hình sự Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc có sửa đổi, bổ sung quy định: Hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong tố tụng được coi là phạm tội.

Điều 377 Bộ luật Hình sự Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật quy định: Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn được coi là tội phạm./.

Song Ngư

 

Nguồn: kiemsat.vn

656

Gởi câu hỏi