Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn chi tiết quy định về án treo

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 15/5/2018 và chính thức thi hành từ 01/7/2018.

>> Tải về: NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP


05 điều kiện được hưởng án treo:

Người bị xử phạt tù được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ 05 điều kiện sau:

 • Bị xử phạt tù không quá 03 năm;
 • Có nhân thân tốt;
 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 BLHS và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 52 BLHS;
 • Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định;
 • Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và  việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

​​06 trường hợp không cho hưởng án treo

 • Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;
 • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã;
 • Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo;
 • Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi;
 • Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi;
 • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thay thế Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013.

31,115

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan