Nghiêm khắc áp dụng hình phạt đối với các tội phạm xâm hại tình dục

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự 2015 về tội Hiếp dâm, cưỡng dâm đang được Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiếm đóng góp.

Theo đó, để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và tái tội phạm, khi xét xử các vụ án xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, cùng với việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án phải áp dụng các hình phạt bổ sung (như cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định) đối với người phạm tội.  

Việc áp dụng hình phạt chính đối với người phạm tội được thực hiện theo quy định tại Điều 50 và các quy định khác của Bộ luật Hình sự nhưng phải bảo đảm nghiêm khắc.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nêu rõ về một số tình tiết định tội như:

- “Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân” quy định tại khoản 1 Điều 141 và khoản 1 Điều 142 của Bộ luật Hình sự là việc người phạm tội lợi dụng tình trạng người bị hại đang bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn, bị ngất hay bị mê man, bất tỉnh do sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, ma túy, thuốc an thần hoặc các chất kích thích khác) hoặc bị tâm thần dẫn đến không thể chống cự được để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

- “Thủ đoạn khác” quy định tại khoản 1 Điều 141 và khoản 1 Điều 142 của Bộ luật Hình sự là những thủ đoạn không phải dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, như lừa gạt, dụ dỗ, dọa nạt, cho nạn nhân sử dụng rượu, bia, ma túy, thuốc án thần, thuốc kích thích hoặc các chất kích thích khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dụng khác.

Về một số tình tiết định khung hình phạt, dự thảo nêu rõ:

- “Có tổ chức” quy định tại điểm a khoản 2 các điều 141, 146, 147 và điểm b khoản 3 điều 142 của Bộ luật Hình sự là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ và phân công, sắp đặt vai trò của những người cùng thực hiện tội phạm.

- “Nhiều người hiếp một người” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 141 và điểm b khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự là trường hợp 02 người trở lên có hành vi hiếp dâm một người. Cũng được coi là “nhiều người hiếp một người”, nếu có từ 02 người trở lên cùng bàn bạc với nhau là tất cả sẽ thay nhau hiếp 01 người, nhưng quá trình thực hiện phạm tội thì chỉ mới có 01 người đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Không coi là “nhiều người hiếp một người “, nếu có từ 02 người trở lên cấu kết với nhau, tổ chức, giúp sức cho 01 người trong số họ hiếp dâm 01 người và khi thực hiện tội phạm cũng chỉ có 01 người hiếp dâm.

Xem thêm các nội dung tại: Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự 2015.

 - Nguyễn Trinh - 

1,706

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan