Phạm nhân bắt buộc phải học Hiến pháp, Hình sự, Dân sự, Tố tụng, Lao động

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Tại đây, phạm nhân được phổ biến pháp luật, giáo dục công dân; phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật.

Góc phổ biến, học tập văn bản Luật của phạm nhân đang chấp hành phạt tù, Nghị định 133/2020/NĐ-CP

Phạm nhân bắt buộc phải học Hiến pháp, Hình sự, Dân sự, Tố tụng, Lao động (Hình minh họa)

Theo đó, tại Điều 12 Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định các cơ sở giam giữ phạm nhân phải xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân theo các giai đoạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Trong đó:

Sau khi biên chế về các đội (tổ), phạm nhân được phổ biến, học tập:

 1. Hiến pháp,

 2. Luật Thi hành án hình sự,

 3. Bộ luật Hình sự,

 4. Bộ luật Tố tụng hình sự,

 5. Bộ luật Dân sự,

 6. Bộ luật Lao động,

 7. Luật Đặc xá,

 8. Luật Phòng, chống ma túy,

 9. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng miễn dịch ở người,

 10. Luật Giáo dục nghề nghiệp,

 11. Các quy định về chính sách hình sự của Việt Nam; tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, miễn chấp hành án phạt tù, và một số nội dung, giá trị đạo đức, kỹ năng sống.

Thời gian học tập, phổ biến: Bố trí một ngày trong tuần

Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được phổ biến, học tập:

 1. Luật Cư trú,

 2. Luật Giao thông đường bộ,

 3. Luật Giao thông đường thủy, 

 4. Các chính sách, quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, vay vốn sản xuất, kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm,

 5. Các quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm, xóa án tích, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; một số nội dung, giá trị đạo đức, kỹ năng sống; tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý

Thời gian học tập, phổ biến: Từ 05 đến 07 ngày trong khoảng thời gian 02 tháng trước ngày phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc trước khi thi hành quyết định đặc xá, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi ngoài các nội dung trên, còn được học tập, phổ biến:

 1. Luật Trẻ em,

 2. Luật Thanh niên,

 3. Luật Giáo dục,

 4. Các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lứa tuổi, giới tính.

Phạm nhân là người nước ngoài được giáo dục, phổ biến: Pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan đến các hành vi phạm tội của phạm nhân là người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nghị định 133/2020/NĐ-CP cũng quy định các cơ sở giam giữ phạm nhân phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho phạm nhân về:

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước và của địa phương,

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Với khối lượng văn bản Luật khá lớn phải học tập, thì ngoài thời gian học tập, phạm nhân còn được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện thực tế quản lý, giam giữ và lứa tuổi của phạm nhân. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với lứa tuổi.

Lê Hải

993

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan