Tài liệu Hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự 2015 của TANDTC

Ngày 6/12, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với 5 chuyên đề và công khai tài liệu hội nghị trên trang web của TANDTC.

 

Hội nghị Tập huấn trực tuyến toàn quốc về Bộ luật Hình sự 2015 của TANDTC có tất cả 5 chuyên đề, cụ thể: 

STT

Chuyên đề

Người thực hiện

1

Những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

PGS,TS.  Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

2

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và những vấn đề cần quan tâm khi xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015

TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp

3

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội xâm phạm sở hữu và Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

TS. Nguyễn Sơn, Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

4

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội phạm về môi trường và Chương các tội phạm về chức vụ

TS. Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

5

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người và Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 
 
   BỘ TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 

8,745

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan