Tổng hợp các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực hình sự năm 2020

Để phục vụ công tác điều tra hình sự cho đến tố tụng hình sự sẽ có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Sau đây, Thư Ký Luật xin tổng hợp các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực của các VBQPPL nêu trên cho đến thời điểm hiện tại trong bài viết dưới đây.

 File word các VBHD trong lĩnh vực hình sự năm 2020

BỘ LUẬT HÌNH SỰ

LUẬT

 1. Bộ luật Hình sự 2015

 2. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

NGHỊ QUYT

 1. Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 299 Điều 300 của Bộ luật Hình sự

 2. Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146 và Điều 147 BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

 3. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng về tội gian lận Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của BLHS.

 4. Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS về tội rửa tiền.

 5. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS

 6. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm của BLHS.

 7. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo

 8. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 về tha tù trước thời hạn của BLHS.

 9. Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành BLHS 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2013 do Quốc hội ban hành

 10. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS.

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

 2. Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều BLHS.

CÔNG VĂN

 1. Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS.

 2. Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 áp dụng BLHS và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án tối cao ban hành.

 3. Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành BLHS  và Nghị quyết 41/2017/QH14

 4. Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS.

 5. Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS.

 6. Công văn 3010/VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS.

 7. Công văn 256/TANDTC-PC năm 2017 về thi hành Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14.

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

LUẬT

 1. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

NGHỊ QUYẾT

 1. Nghị quyết 110/2015/QH13 thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2015

 2. Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 2. Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

 3. Nghị định 97/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

THÔNG TƯ

 1. Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

 2. Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 3. Thông tư 46/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

 2. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

 3. Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

 4. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện

 5. Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử

 6. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa

 7. Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

 8. Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

LUẬT

 1. Luật Thi hành án hình sự 2019

THÔNG TƯ

 

 

 

 

 1. Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chế độ gặp nhận quà và liên lạc của phạm nhân

 2. Thông tư 182/2019/TT-BQP việc phạm nhân gặp thân nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại

 3. Thông tư 64/2019/TT-BCA người được hoãn chấp hành án thay đổi nơi cư trú

LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

LUẬT

 1. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 128/2017/NĐ-CP về quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

THÔNG TƯ

 1. Thông tư 61/2017/TT-BCA về quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lê Hải

2,704

Gởi câu hỏi