Trốn cai nghiện có bị xử phạt hay không?

Có hai hình thức cai nghiện là tự nguyện và bắt buộc. Những đối tượng thuộc hai nhóm này khi thực hiện hành vi bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện thì sẽ phát sinh các hậu quả pháp lý khác nhau.

trốn cai nghiện, Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Trốn cai nghiện có bị xử phạt hay không? (Ảnh minh họa)

1. Khi nào phải đi cai nghiện - Trốn cai nghiện có bị sao không?

Theo khoản 11 Điều 2 Luật Phòng chống ma túy 2000 về khái niện người nghiện ma túy thì: "Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này". Họ có trách nhiệm tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy. Tuy Nhà nước có chính sách khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện nhưng nếu họ không chấp hành thì phải áp dụng hình thức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 1 Điều 28 Luật Phòng chống ma túy 2000)

Tuy nhiên, nếu người nghiện ma túy không chấp hành mà có hành vi trốn cai nghiện thì sẽ bị áp dụng một số hình thức xử phạt nhất định.

2. Các biện pháp và hình thức xử phạt được áp dụng đối với người trốn cai nghiện

Đối với những người cai nghiện tự nguyện: Trong trường hợp này họ được xem như từ bỏ việc cai nghiện.

Đối với những người cai nghiện bắt buộc:

  • Các biện pháp được áp dụng khi có người trốn cai nghiện được quy định tại Điều 17 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể:

Điều 17. Truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn

1. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở, thì cơ quan Công an cấp huyện nơi Tòa án quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm.

2. Trường hợp người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Trường hợp tìm được người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn mà không tự nguyện chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp giải đưa trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

4. Thời gian bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên vi phạm quy chế, nội quy của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bị kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

a) Phê bình;

b) Cảnh cáo;

c) Giáo dục tại phòng kỷ luật. 

Điều 14. Vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành các biện pháp xử lý hành chính

...

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, nếu người nghiện ma túy trốn cai nghiện thi khi họ bị bắt trở lại sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật bao gồm Phê bình, Cảnh cáo hoặc Giáo dục tại phòng kỷ luât, đồng thời bị phạt hành chính số tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, nếu trong quá trình bỏ trốn họ gây thiệt hại về tài sản, con người thì tùy vào mức độ của hành vi mà họ có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Chi tiết xem thêm tại: Luật Phòng chống ma túy 2000Nghị định 221/2013/NĐ-CP, Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Nguyên Phú

192

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan