hóa đơn
  • Tổng cục thuế chỉ đạo: Bán hóa đơn cho DN ngay trong ngày
  • Tổng cục thuế chỉ đạo: Bán hóa đơn cho DN ngay trong ngày
  • 13:50, 19/05/2017
  • Tổng cục thuế vừa có Công văn 1966/TCT-CS chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần <a href="https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-19-2017-nq-cp-tiep-tuc-giai-phap-cai-thien-moi-truong-kd-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-qg-2017-dinh-huong-2020-52aae.html" class="green-text" target="_blank" >Nghị quyết 19-2017/NQ-CP</a> của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017 - 2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018