Hướng dẫn 2616/HD-BHXH
  • Sau bao lâu phải gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)?
  • Sau bao lâu phải gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)?
  • 14:08, 23/05/2020
  • Thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà không nhằm mục đích lợi nhuận. Trong đó, một số đối tượng được cấp thẻ BHYT có thời hạn nhất định. Vậy thời hạn thẻ BHYT được quy định như thế nào và sau bao lâu thì phải gia hạn?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018